IT-palvelut Inventek Internet IT-palvelut Yhteys
 

 

Ulkoistamispalvelut

Ulkoistaminen on yksittäisten palvelujen ostoa laajempi kokonaisuus, jossa isomman tai pienemmän toimintokokonaisuuden kehittäminen, hallinta ja ylläpito ostetaan asiantuntijayritykseltä. Toimivan ulkoistamisyhteistyön edellytys on selkeät pelisäännöt, jossa määritellään toimintatapa, vastuut ja rajaukset.

Inventek on toteuttanut erilaisia ratkaisuja kokonaisen tietohallinnon ulkoistamisesta yksittäisen toiminnon, kuten palomuurin ylläpidon tai sähköposti-palvelinpalvelun hoitamiseen.

Suunnittelupalvelut

Suunnittelemme ja kehitämme erilaisia informaatio- ja tietoliikennetekniikan järjestelmiä tilaustyönä.

Suunnittelutyö voi olla esimerkiksi yksittäinen projekti, jossa tuotetaan toimintakuvaus, käyttöönotto- ja ylläpito-ohjeistus.

Kehittämispalvelut

Kehitämme it-infrastruktuuria vastaamaan nykyisiä ja huomisen tarpeita. Erityisesti olemme perehtyneet monimutkaisten vaikeasti ylläpidettävien järjestelmien yksinkertaistamiseen ja konsolidointiratkaisuihin.

Konsultointi

Konsultoinnissa asiantuntijaosaaminen tuodaan asiakkaan päätöksenteon tueksi. Monimutkaisissa ja uutta teknologiaa hyödyntävissä IT-hankkeissa on tärkeää, että puolueeton neuvonantaja perehtyy asiaan, karsii tiedon paljoudesta asiakkaalle tärkeät seikat ja näin edesauttaa riskien minimoinnissa ja parhaan mahdollisen ratkaisun löytymisessä.

Ylläpitopalvelut

Tarvittaessa ylläpidämme ja huollamme tietojärjestelmiä myös tilaustyönä vaihtoehtona laajemmalle ulkoistamiselle.

 

 
Grafika Design